Greenferm mestverwerking

In dit dossier zijn artikelen opgenomen over  mestverker Greenferm die zich op de Ecofactorij gaat vestigen

— Mei 2019 —
greenferm nieuwsbrief mei 2019

— Februari 2019 —

Kennisbericht Mest en mestbewerking
Rapport waarin o.a. de verschillende technieken van mestbewerking en de risico’s voor de volksgezondheid aan de orde komen.

— December 2018 —
B&W beantwoordt vragen van SP-fractie:
greenferm-antwoorden b&W

— Oktober 2018 —
Basis voor mestverwerking door Greenferm ligt in mestscheiding:

http://www.bureaumestafzet.nl/home/?_overlay=%211090475%2Fdms%2Fdetail%3Fid%3D11464 

Begin 2019 start mestverwerking Greenferm Apeldoorn:
https://www.pigbusiness.nl/artikel/143378-begin-2019-start-mestverwerking-greenferm-apeldoorn/

Hoe gaat Greenferm te werk?
Greenferm legt het in het volgende filmpje uit.

–Januari 2017–
Omgevingsdienst tevreden over samenwerking met betrokken partijen 
https://www.odnoordveluwe.nl/nieuws/greenferm/

— Juni 2016 —

De wijkraad bespreekt de vergunningaanvraag van Greenferm in de algemene ledenvergadering:
https://wijkraadzuidoost.nl/wp-content/uploads/2017/03/notulen-ledenvergadering-21-juni-2016.pdf

Provincie Gelderland verleent vergunning:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-3695.html

De tekst van de omgevingsvergunning  – 85 pagina’s – waarin ook de kritische kanttekeningen van de Wijkraad aan de orde komen:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-21332/1/bijlage/exb-2016-21332.pdf0l