Glasvezelcentrale bij Imkersdreef

In uw wijk wordt een glasvezelwijkcentrale geplaatst in de groene strook naast de parkeerplaats t.h.v. de Imkersdreef. Deze wijkcentrale is ongeveer 6 bij 2,5 meter en 2,7 meter hoog. In overleg met de gemeente is deze locatie als meest geschikte locatie gekozen.
Zie: bewonersbrief imkersdreef