Buurt AED Leidekkersdreef

Om in de buurt van de Leidekkersdreef een AED 24/7 beschikbaar te krijgen is er door Bea Alberts een actie gestart.
Voor deze actie (waaraan ook de Buurtraad financieel heeft bijgedragen) is voldoende geld opgehaald om daadwerkelijk een AED (Automatische Externe Defibrillator) aan te schaffen.

Buurtraadvoorzitter Mark Klein Kranenbarg feliciteert (zie foto) Bea Alberts met dit succes.

Deze buurt-AED hangt op een altijd bereikbare plek, die ook is aangemeld bij het oproepsysteem voor  burgerhulpverleners. Zodra iemand 112 belt met een melding  van een hartstilstand, dan gaat er een oproep uit om de AED te gaan halen. Anderen krijgen direct de melding om te gaan reanimeren.

Hiermee maken we de kans groter te overleven in geval van een hartstilstand bij buurtgenoten.