Donken – Bestuur

U kunt contact opnemen met het bestuur van de buurtraad van de Donken via het volgende e-mailadres: donken@wijkraadzuidoost.nl.

Wilt u dat ook doen, als u een vergadering wilt bijwonen.