Wijziging Bestemmingsplan Ketelboetershoek

Van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Ketelboetershoek 47 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1415-ont1 ter inzage.

Het ontwerp betreft de omzetting van een stukje grond met de bestemming ‘Groen’ naar ‘Bedrijventerrein-1’.
Zie: kaart Ketelboekershoek 147

De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Ketelboetershoek 47’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met de heer S.K. Vosselman telefoonnummer 14055.
  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

U kunt het ontwerp-bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website:

De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: