Afvalbeleid

.

Nieuw systeem voor inzamelen van afval

De gemeente gaat een  nieuw systeem voor het inzamelen van het afval invoeren.
[Zie ook:https://www.circulus-berkel.nl/apeldoorn/minder-afval-overzicht/]

Wethouder Sandmann zegt hierover:

uitstekende afvalscheiders
De inwoners van Apeldoorn hebben de afgelopen jaren laten zien dat zij uitstekende afvalscheiders zijn.
Van 206 kilo restafval per persoon in 2008 per jaar, naar inmiddels nog maar 135 kilo in 2016.
Minder restafval betekent minder CO2 uitstoot en minder verspilling van waardevolle grondstoffen.
Een weg die we in 2008 zijn ingeslagen en, met dit plan, verder willen doorzetten.
Door meer service te bieden kan iedereen meedoen om maximaal afval te scheiden.

Met de invoering van de inzameling van plastics in 2009 steeg de scheiding van afval verder.
Daarmee ook de roep om  meer scheidings- en recyclingmogelijkheden.
De 100100-100 proef en de proef met omgekeerd inzamelen in Woudhuis-Osseveld onderstrepen dat.
Steeds meer verzoeken om meer mogelijkheden qua voorzieningen om nog meer te kunnen recyclen.
Het laat zien dat meer recycling, meer scheiding van afval kan. Mits de goede voorzieningen er zijn,
mits de juiste service voorhanden is. Uiteraard voor een redelijke prijs.

Dan blijft er nog maar net zo veel echt afval over als de hoeveelheid glas, die we wegbrengen naar
het winkelcentrum als we boodschappen gaan doen. Zo’n 30 kilo per persoon per jaar.
Apeldoorners  beschikken al over een eigen voorziening voor oud papier (blauw) en voor gft (groen).
Nu ook blik en drankpakken bij het kunststof mogen, ontdekt men dat dit niet alleen in gewicht,
maar ook in volume een zeer aanzienlijke stroom is. Een stroom die men nu zeer regelmatig moet wegbrengen.

omgekeerd inzamelen
Als het gaat om voorzieningen is het systeem van omgekeerd inzamelen, zo blijkt ook elders in Nederland, het meest effectief.
Maximale service aan huis op grondstoffen. Of nog anders, inzamelmogelijkheden voor het meeste dat men
feitelijk afdankt of voor recycling aan wil bieden. Nu al wordt 65% van alles wat wordt weggedaan hergebruikt.
Er blijft dan nog maar weinig ‘echt’ afval over. Dat kan dan worden weggebracht.

maatwerk
Meer recycling kan en is veelal maatwerk.
Elk huishouden is anders en elke keuken, waar veel grondstoffen vrijkomen, ook.
Meer en meer zal aangesloten moeten worden bij de individuele  vragen van burgers, hoe zij maximaal afval kunnen scheiden.
Via speciale app’s zoals de Afvalscheidingswijzer of de Afvalvrij-app van Circulus-Berkel, een recycling- service aan huis,
een recycle-adviseur zoals ook in Zwolle en Arnhem ingezet, kunnen we de hoeveelheid restafval nog sterk doen dalen.
De recyclingservice (aan huis) is vooral bedoeld voor mensen met een zorgindicatie en
zal in nauw overleg met het zorg en welzijn domein worden ontwikkeld.
Drie grondstofcontainers (oranje, blauw en groen) aan huis zal de norm worden.

grijze container
Dat er een vraag naar een grijze container is en blijft, is  bekend.
Een petitie heeft hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd.
Daarom wordt ook de mogelijkheid geboden om een grijze 140 litercontainer aan te vragen (tegen kostprijs) .
Deze wordt op aanmelding (binnen circa 2 weken) en tegen servicekosten (naast variabel tarief) geleegd.
Al verwachten we dat met een maximale service op grondstoffen het gebruik hiervan beperkt zal zijn.
Ook grofvuil heeft de aandacht in dit plan. Rommelmarkten (en acties via kerken, stichtingen en verenigingen),
de milieustraat (openingstijden) en kringloopbedrijvigheid (en meer lokale recycle-initiatieven) maken onderdeel uit van het plan.

plan
Recycling zit al diep in de genen van de Apeldoorners. Iets om trots op te zijn. Daar gaan we mee verder.
Hoe leest u in dit nieuwe plan: Afval-_en_recycleplan_Recycleservice_2025_concept
Geen plan meer over afval, want van het echte afval is er nog maar weinig (35%) maar wel een recyclingserviceplan. Recycling is al een gewoonte, daar liggen de kansen op meer verbeteringen.
Met dit plan willen we daar zo goed mogelijk op aansluiten.  Graag horen we van u wat u er van vindt en of er nog andere verbeteringen denkbaar zijn.

Zienswijze Wijkraad

De wijkraad heeft naar aanleiding van dit plan een aantal vragen gesteld (zie:
‘Recycleservice 2025).

De gemeente heeft naar aanleiding van de inspraakreacties de volgende nota opgesteld:
Afval-_en_recycleplan/Vastgesteld/Nota_Inspraak_en_wijzigingen.pdf

Apeldoornse huishoudens mogen met ingang van 2018 meer grofvuil gratis wegbrengen. Het saldo is voortaan 400 kilo, in plaats van 300 kilo.
Bovendien is het recycleplein aan de Aruba op zaterdag langer open vanaf 1 januari: tot 16.30 uur, in plaats van tot 13.00 uur. 
De gemeente Apeldoorn voert die verruimingen in om het scheiden van afval te bevorderen.
(bron: de Stentor)

In stadsdeel Zuidoost zal de nieuwe werkwijze in 2019 worden ingevoerd.

Zie voor een nadere toelichting: https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/document/5488393/1/01_rv_recycleplan_7-6-2017

De wijkraad blijft de ontwikkelingen volgen.