A1 / A50

November 2019
De gemeente Apeldoorn verkent de haalbaarheid van bovenwettelijke en duurzame geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen langs de rijkswegen A1 en A50. Op dit moment zijn er op meerdere plekken geluidsschermen en geluidswallen gelegen langs de rijkswegen. Daarnaast zijn er nieuwe schermen gepland in verband met de verbreding van de A1 en in verband met het meerjarenprogramma geluid weg (MJPG-weg).
Zie: Haalbaarheidsstudie-geluid-en-zon-concept-v21-11-2019.pdf

Rijkswaterstaat is bezig om de A1 te verbreden. Hier vindt u informatie over dit project:
Globale schetsen verbreding A1 Oost
Rijkswaterstaat heeft het volgende filmpje gemaakt waarin een en ander wordt toegelicht:

Achtergrondinformatie
Het volgende artikel geeft informatie over de luchtkwaliteit rond snelwegen:
negen vragen over de luchtkwaliteit rond snelwegen

Zie ook: luchtkwaliteit-in-gevaar-door-130-kilometer-per-uur

en ziektelast door omgeving en leefstijl