Algemene Ledenvergadering 2020
De Algemene Ledenvergadering heeft Online plaatsgevonden op 6 Oktober 2020. In verhouding tot reguliere fysieke vergaderingen was de opkomst redelijk goed te noemen. Binnenkort is het verslag van de vergadering te lezen op onze website.

De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te bevorderen. De Wijkraad wordt door de gemeente Apeldoorn gezien als een officiële vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk Zuidoost om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van onze wijk.

De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk. Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad nieuws en informatie over thema’s die in de wijk spelen. Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt. Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad?  Neem dan contact met ons op.

Wijkraad
23 oktober 2020

Oplaadpunt elektrische auto aan Violierenplein

De gemeente gaat een parkeerplaats reserveren aan het Violierenplein - ter hoogte van de nummers 11 t/m 33 - als oplaadpunt voor elektrische auto's. Zie ook: oplaadpunt violierenplein...

Lees meer
Dreven
21 oktober 2020

Parkeerplaats voor elektrische auto Voermansdreef

De gemeente Apeldoorn heeft een aanvraag ontvangen om ter hoogte van de Voermansdreef een laadvoorziening te plaatsen. Een geschikte locatie voor een laadvoorziening is gevonden op de parkeerplaatsen ter hoogte van de nummers 13 en 14. Lees verder: parkeerplaats voermansdreef...

Lees meer
Wijkraad
17 oktober 2020

Werkgroep Participatie in Transitie (PiT) schrijft alternatief voor de Warmtetransitie

Een werkgroep van bewoners die is ontstaan nadat de gemeente Apeldoorn de subsidie voor TEO (Thermische Energie uit Oppvervlaktewater) had gemist, hee...

Lees meer
Wijkraad
6 oktober 2020

Woonrijp maken Violierenplein

De werkzaamheden in fase 1a aan De Eglantier (zie tekening) zijn inmiddels gereed. Momenteel worden de werkzaamheden in fase 1b verder afgerond. Doo...

Lees meer
Wijkraad
6 oktober 2020

Update Algemene Leden Vergadering (Online)

Beste leden en Belangstellenden,   Het bestuur van de Wijkraad heeft de definitieve agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgest...

Lees meer
Wijkraad
22 september 2020

Speelkasteel Matenschans definitief weg

Na meermaals doelwit te zijn geweest van vandalisme, verdwijnt speelkasteel Matenschans uit het Matenpark. De gemeente bekijkt nog of het speeltoestel...

Lees meer