De Wijkraad stopt definitief per 31-12-2021
lees het volledige bericht onder Wijkraad Nieuws.

De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te beschermen en te bevorderen.

De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk. Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad nieuws en informatie over thema’s die in de wijk spelen. Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt. Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad?  Neem dan contact met ons op.

Wijkraad
26 mei 2021

Hoogspanningsleidingen DEFINITIEF onder de grond

Gisteren, dinsdag 25 mei 2021, werd op de ingelaste ALV door wethouder Cziesso meegedeeld, dat het benodigde geld om de hoogspanningsleidingen in De Maten onder de grond te brengen bij elkaar is gebracht. Een verzoek van het College om de benodigde extra € 2 miljoen te reserveren is door de raa...

Lees meer
Wijkraad
26 mei 2021

Leden stemmen voor opheffing Wijkraad

Op de 2e Algemene Leden Vergadering van 2021 heeft meer dan 2/3 van de aanwezige leden voor opheffing van de Wijkraad gestemd. Op de eerste ALV van 18 mei 2021 was niet de vereiste 2/3 van alle leden aanwezig om een geldige stemming te kunnen houden. In de vergadering van 25 mei, was  2/3 van de da...

Lees meer
Wijkraad
19 mei 2021

Tweede en Laatste Stemming voortbestaan Wijkraad Zuidoost

Beste Mensen, Op de ALV van 18 mei 2021 waren niet voldoende leden aanwezig om in één keer te beslissen over het voortbestaan van de Wijkraad. ...

Lees meer
Wijkraad
7 mei 2021

Link voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Beste Mensen, Hieronder vindt u de link voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 mei 2021. DE VERGADERING START OM 20:00...

Lees meer
Donken
30 april 2021

Wijziging Bestemmingsplan Ketelboetershoek

Van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Ketelboetershoek 47 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1415-...

Lees meer
Wijkraad
23 april 2021

Stopverbod bij brandweer aan Beatrijsgaarde

Regelmatig staan er auto's aan de Beatrijsgaarde die het uitrukken van de brandweer belemmeren. Er komt daarom daar een stopverbod. Zie ook: stop...

Lees meer