De Wijkraad verhuist!
Vanaf 1 April 2019 is ons nieuwe adres Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn. Ook ons telefoonnummer verandert. Vanaf 1 April is ons telefoonnummer: 06 – 39 50 29 60

De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te bevorderen. De Wijkraad wordt door de gemeente Apeldoorn gezien als een officiële vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk Zuidoost om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van onze wijk.

De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk. Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad nieuws en informatie over thema’s die in de wijk spelen. Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt. Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad?  Neem dan contact met ons op.

Wijkraad
4 december 2019

Apeldoorn reanimeert

Onze buurtraden hebben initiatieven genomen en ondersteund om AED's in onze wijk te plaatsen. Om deze apparaten daadwerkelijk te gebruiken zijn vrijwilligers nodig die een reanimatie kunnen uitvoeren. We wijzen u daarom graag op het volgende initiatief van het Rode Kruis, afdeling Apeldoorn: ...

Lees meer
Wijkraad
1 december 2019

De Adelaar wil verhuizen naar Kanaalpark

De meest vervuilde plek van Apeldoorn is in beeld als wegparcours voor wielerclub De Adelaar. De gemeente onderzoekt samen met de vereniging of verhuizing vanuit het Orderbos naar het Kanaalpark haalbaar is. Dat is de voormalige vuilstort waar in het verleden 427.820 ton deels chemisch afval werd ge...

Lees meer
Wijkraad
29 november 2019

Nieuwe Syntusdienstregeling in en rond Apeldoorn vanaf 15 december   Algemeen De vertrektijden kunnen met enkele minuten tov nu wijzig...

Lees meer
Wijkraad
22 november 2019

Haalbaarheidstudie duurzame geluidsafscherming A1 en A50

De gemeente Apeldoorn verkent de haalbaarheid van bovenwettelijke en duurzame geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen langs de rijkswegen A1 ...

Lees meer
Wijkraad
22 november 2019

Straatverlichting deel Violierenplein werkt niet

Door een kabelbreuk werkt de straatverlichting op het Violierenplein tussen De Drie Ranken en het Jongerencentrum van Don Bosco niet. Een onveilige si...

Lees meer
Wijkraad
15 november 2019

Kruispunt Laan van Kuipershof / Kanaal Zuid

In opdracht van Gemeente Apeldoorn voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan het kruispunt Laan van Kuipershof met Kanaal Zuid in Apeldoorn (zie ro...

Lees meer