GEMEENTERAAD HEEFT VERORDENING INGETROKKEN
Hoe de wijkraad verder gaat en of de wijkraad verder gaat kunt u volgen via onze publicaties onder "wijkraad nieuws"

De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te beschermen en te bevorderen.

De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk. Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad nieuws en informatie over thema’s die in de wijk spelen. Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt. Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad?  Neem dan contact met ons op.

Wijkraad
20 januari 2021

Werk aan het spoor

Tussen dinsdag 16 februari 22.00 uur en maandag 1 maart vernieuwt ProRail het spoor in Apeldoorn. In deze periode wordt dag en nacht gewerkt. Het gaat om het spoor ter hoogte van de Koning Stadhouderslaan tot het spoor ter hoogte van de Zutphensestraat (richting station Apeldoorn Osseveld) en ...

Lees meer
Wijkraad
22 december 2020

Stand van zaken over de rol van de Wijkraad na 2020

Op 17 december lazen we in De Stentor een bericht dat de Dorps- en Wijkraden van de gemeente Apeldoorn opgelucht zijn (https://www.destentor.nl/apeldoorn/opluchting-bij-dorps-en-wijkraden-in-apeldoorn~ad4261d1/). Wij hebben geconstateerd dat de raad nog een serieus amendement (Amendement_samen_aa...

Lees meer
Wijkraad
15 december 2020

Gemeenteraad stemt voor intrekken Verordening

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2020 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met intrekken van de verordening op Dorps- en Wij...

Lees meer
Wijkraad
11 december 2020

Geldzorgen

Online decemberaankopen doen en pas achteraf betalen, misschien wel met een creditcard.. Of toch die sneakers kopen in plaats van je vaste lasten beta...

Lees meer
Wijkraad
8 december 2020

Bericht aan de gemeenteraad van Apeldoorn; misschien wel de laatste van de Wijkraad Zuidoost

Beste Raadsleden, Op 10 december 2020 stemt u over het “Plan Willems”, wat toekomst bepalend zal zijn voor de burgerparticipatie op buurtniveau...

Lees meer
Hoeven
24 november 2020

Nieuwe AED voor de Hoevenbuurt

Wederom zijn De Hoeven weer een beetje hart veiliger De Buurtraad De Hoeven heeft een AED aangeschaft om de Hoevenbuurt zo goed mogelijk “hartvei...

Lees meer