DRINGENDE OPROEP
De Wijkraad is dringend op zoek naar een nieuw bestuur. Op 18 mei 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Wanneer zich geen nieuw bestuur heeft aangemeld, zal het zittende bestuur formeel voorstellen om de wijkraad op te heffen. Twee buurten, De Velden en De Horsten, zijn bereid door te gaan als de wijkraad blijft bestaan. Voor de andere buurten zal het nieuwe bestuur een oplossing moeten proberen te vinden. Er zijn tenminste een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris nodig en wellicht ook een nieuwe penningmeester. Voor vragen kan het contactformulier worden gebruikt, of een mail gestuurd worden naar info@wijkraadzuidoost.nl

De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te beschermen en te bevorderen.

De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk. Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad nieuws en informatie over thema’s die in de wijk spelen. Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt. Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad?  Neem dan contact met ons op.

Wijkraad
14 april 2021

Belangrijke Oproep: Algemene Ledenvergadering 2021

Beste Leden van Wijkraad Zuidoost, Dinsdag 18 mei 2021 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Deze ledenvergadering zal bepalen of de Wijkraad stopt, of doorgaat. U bent vorig jaar geïnformeerd over de acties van de acties van het College van B&W om de verordening op Dorps- en Wij...

Lees meer
Wijkraad
14 april 2021

Werkgroep Energieke Maten

Een kleine twee jaar geleden heeft de gemeente subsidie aangevraagd voor een innovatief warmtenet project in de Hoeven, gebaseerd op Thermische Energie uit Oppervlaktewater. Die subsidie is helaas nooit toegekend, maar dit project heeft wel geleid tot een spin-off waarbij de gemeente, onder ander...

Lees meer
Velden
27 februari 2021

Taxistandplaats voor de Passerel op Schoutenveld

Aan het Schoutenveld ligt een dagcentrum/dagverblijf waarvan de bezoekers vaak met de taxi worden gebracht en opgehaald. Het is daarom gewenst om een...

Lees meer
Wijkraad
26 februari 2021

Kennisgeving

Wij ontvingen het trieste bericht dat op vrijdag 19 februari j.l. onze voormalig voorzitter van de wijkraad, Joop Balk,  is overleden. Joop is na ...

Lees meer
Wijkraad
17 februari 2021

Werk aan het spoor

Update: In verband met de weersomstandigheden is woensdag 16 februari besloten door Strukton en ProRail de werkzaamheden aan het spoor, gepland...

Lees meer
Wijkraad
11 februari 2021

Vernieuwd Violierenplein bijna klaar

Het einde van project Woonrijp maken Violierenplein dat vanaf 14 september 2020 van start is gegaan komt inmiddels bijna in zicht. Ondanks de beperk...

Lees meer