De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te bevorderen. De Wijkraad wordt door de gemeente Apeldoorn gezien als een officiële vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk Zuidoost om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van onze wijk.

De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk. Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad nieuws en informatie over thema’s die in de wijk spelen. Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt. Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad?  Neem dan contact met ons op.

Wijkraad
18 januari 2019

Geld voor topinitiatieven voor Apeldoorn

Voor iedereen die meer wil weten over crowdfunden organiseert de gemeente Apeldoorn samen met stichting Voor je Buurt een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst leer je alles over crowdfunden en crowdsourcen, en vooral ook hoe jij dit in kan zetten voor het werven van financiele middelen, ...

Lees meer
Wijkraad
10 januari 2019

Openbaar Groen

Het groenbeleid van de gemeente (en in het bijzonder het beleid voor de Maten) wordt hier besproken: https://wijkraadzuidoost.nl/openbaar-groen/  ...

Lees meer
Wijkraad
7 januari 2019

Cursus Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel voor mantelzorgers

Een cursus voor familie en naasten die zorgen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Zorgen voor een naaste met NAH Als iemand te m...

Lees meer
Wijkraad
7 januari 2019

B&W beantwoordt vragen over Greenferm

In oktober 2018 stelde de SP-fractie van de gemeenteraad  vragen over Greenferm aan het college van Burgemeester en Wethouders. De vragen én antwoo...

Lees meer
Wijkraad
3 januari 2019

Bouw mestverwerker Greenferm van start

Nadat Greenferm een vergunning had aangevraagd voor een vestiging op de Ecofactorij hebben de Wijkraad en de Buurtraad de Hoeven in de periode 2015-20...

Lees meer
Wijkraad
29 december 2018

Toch kofferbakverkoop langs Kanaal

De zomerse kofferbakverkoop heeft in elk geval het komend jaar toch langs het Apeldoornse Kanaal plaats. Op negen zaterdagen wordt er opnieuw gehandel...

Lees meer