De Wijkraad stopt definitief per 31-12-2021
lees het volledige bericht onder Wijkraad Nieuws. ..................https://wijkraadzuidoost.nl/wijkraad-nieuws/leden-stemmen-voor-opheffing-wijkraad/

De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te beschermen en te bevorderen.

Aan dit werk komt dit jaar, na 44 jaar, een einde. De Algemene Leden Vergadering heeft ingestemd met het voorstel om de Wijkraad op te heffen.  Het voorstel om de wijkraad op te heffen komt voort uit het dramatisch verlopen burgerparticipatieproces van de gemeente Apeldoorn.

Heeft u nog vragen over de Wijkraad, neem dan contact met ons op.

Groot Zonnehoeve
30 juli 2021

Stationsgebied Groot Zonnehoeve

  De bouw van het appartementencomplex aan de Laan van Zonnehoeve is bijna klaar. De gemeente heeft ondertussen de openbare ruimte  van het stationsgebied (van station De Maten) ontworpen. Dit ontwerp is in het voorjaar besproken met de direct aanwonenden van het appartementengebouw. I...

Lees meer
Wijkraad
19 juli 2021

zienswijze Omgevingsvisie / omgevingseffectrapportage

Dat de Wijkraad niet actief meer is, neemt niet weg dat er niets meer gebeurt in onze omgeving. Zo heeft de gemeente (nog steeds) plannen om windmolens te plaatsen in de nabijheid van Zuidoost, Beekbergsebroek en Klarenbeek Via deze link (zienswijze omgevingsvisie apeldoorn) kunt u de zienswij...

Lees meer
Wijkraad
18 juli 2021

Groot onderhoud A50

Voor de laatste fases van het groot onderhoud aan de A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Vaassen is de weg rondom aansluiting Apeldoorn (24...

Lees meer
Wijkraad
9 juli 2021

Sport- en opruimdag in het Matenpark op zaterdag 18 september

Een dag vol met sportieve activiteiten op "World clean up day". Zie de flyer sport&opruimdag   ...

Lees meer
Wijkraad
9 juli 2021

Spel- & Springfestijn Matenpark

Op woensdag 25 augustus wordt in het Matenpark een Spel- en Springfestijn georganiseerd, bedoeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Er zijn allerlei...

Lees meer
Wijkraad
4 juli 2021

Buurtpicknick in Matenpark

Kom kennismaken of lekker bijkletsen. Leer je buren beter kennen bij deze buurtpicknick. Een picknick is leuk voor jong en oud! Stimenz zorgt voo...

Lees meer