Algemene Ledenvergadering 2020
In verband met het Corona virus gaat de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2020 niet door. Zodra er een nieuwe datum vastgesteld kan worden, dan wordt u daarover geïnformeerd

De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te bevorderen. De Wijkraad wordt door de gemeente Apeldoorn gezien als een officiële vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk Zuidoost om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van onze wijk.

De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk. Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad nieuws en informatie over thema’s die in de wijk spelen. Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt. Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad?  Neem dan contact met ons op.

Dreven
6 april 2020

Waarschijnlijk groen licht voor woningen aan de Imkersplaats

Op de plek van een voormalige school aan de Imkersplaats komen 18 sociale-huurwoningen. Zodra dat mogelijk is gaat de Apeldoornse gemeenteraad daar toestemming voor geven. Door de coronacrisis kan de gemeenteraad niet vergaderen om een wijziging in het bestemmingsplan goed te keuren. Zodra een noo...

Lees meer
Wijkraad
3 april 2020

Ontwerp kunstwerk De Matenpoort

Het kunstwerk De Matenpoort wordt gevormd door een tweetal zuilen met daarop een architraaf (dwarsbalk), erachter nog een halve zuil en ernaast alleen een basement waarop is te zitten. Het basement, de zuilen en de architraaf zijn opgebouwd uit ronde en rechthoekige met groene folie omwikkelde ...

Lees meer
Wijkraad
23 maart 2020

Coronahulp

Kleine klus, groot gebaar. In tijden van crisis, zorgen wij voor elkaar. Voor het vragen en bieden van Coronahulp heeft Apeldoorn Pakt Aan een ...

Lees meer
Wijkraad
17 maart 2020

Ouderen en het coronavirus

BESCHIKBAARHEID GEESTELIJK VERZORGERS Ouderen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico's van het coronavirus. En na de oproep van minist...

Lees meer
Wijkraad
10 maart 2020

Worden de Dorps- en Wijkraden door de gemeente Apeldoorn buitenspel gezet?

De gemeente Apeldoorn wil de verordening op Dorps- en Wijkraden intrekken. Dit betekent dat de het de Wijkraad nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt om...

Lees meer
Wijkraad
6 maart 2020

Emotionele dillemma’s bij ongeneeslijke ziekten

Café Doodgewoon Datum                 Dinsdag 24 maart 2020 Thema                 Emotionele dilemma’s Lo...

Lees meer