DRINGENDE OPROEP
De Wijkraad is dringend op zoek naar een nieuw bestuur. Op 18 mei 2021 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Wanneer zich geen nieuw bestuur heeft aangemeld, zal het zittende bestuur formeel voorstellen om de wijkraad op te heffen. Twee buurten, De Velden en De Horsten, zijn bereid door te gaan als de wijkraad blijft bestaan. Voor de andere buurten zal het nieuwe bestuur een oplossing moeten proberen te vinden. Er zijn tenminste een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris nodig en wellicht ook een nieuwe penningmeester. Voor vragen kan het contactformulier worden gebruikt, of een mail gestuurd worden naar info@wijkraadzuidoost.nl

De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te beschermen en te bevorderen.

De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk. Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad nieuws en informatie over thema’s die in de wijk spelen. Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt. Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad?  Neem dan contact met ons op.

Wijkraad
7 mei 2021

Link voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering

Beste Mensen, Hieronder vindt u de link voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 mei 2021. Houdt er rekening mee dat er wellicht ook een vervolg vergadering gepland zal worden op 25 mei 2021, in verband met het stemmen over de voortgang van de Wijkraad. U heeft u lid...

Lees meer
Donken
30 april 2021

Wijziging Bestemmingsplan Ketelboetershoek

Van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Ketelboetershoek 47 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1415-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de omzetting van een stukje grond met de bestemming 'Groen' naar 'Bedrijventerrein-1'. Zie: kaart Ketelboek...

Lees meer
Wijkraad
23 april 2021

Stopverbod bij brandweer aan Beatrijsgaarde

Regelmatig staan er auto's aan de Beatrijsgaarde die het uitrukken van de brandweer belemmeren. Er komt daarom daar een stopverbod. Zie ook: stop...

Lees meer
Wijkraad
14 april 2021

Belangrijke Oproep: Algemene Ledenvergadering 2021

Beste Leden van Wijkraad Zuidoost, Dinsdag 18 mei 2021 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Deze ledenvergadering zal bepalen of de Wij...

Lees meer
Wijkraad
14 april 2021

Werkgroep Energieke Maten

Een kleine twee jaar geleden heeft de gemeente subsidie aangevraagd voor een innovatief warmtenet project in de Hoeven, gebaseerd op Thermische Energi...

Lees meer
Velden
27 februari 2021

Taxistandplaats voor de Passerel op Schoutenveld

Aan het Schoutenveld ligt een dagcentrum/dagverblijf waarvan de bezoekers vaak met de taxi worden gebracht en opgehaald. Het is daarom gewenst om een...

Lees meer