Notulist gezocht.

De Wijkraad is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om als NOTULIST een constructieve bijdrage te leveren aan het werk dat de Wijkraad doet.

De taken die van je gevraagd worden zijn:

·         Notuleren van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DBV) en uitwerken van het verslag (1x per maand, voorlopig vastgelegd op dinsdag morgen van 10:30 tot 12:00);

·         Notuleren van de vergaderingen van het Algemene Bestuur (ABV) en uitwerken van het verslag (1 x per maand, 10 keer per jaar op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur);

·         Notuleren van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en uitwerken van het verslag (1 x per jaar);

·         Uitwerken van de verslagen overeenkomstig de huidige template;

·         Afstemmen van het voorlopige verslag met de Secretaris;

·         Verwerken van de inhoudelijke op- en aanmerkingen van de AB leden en deze verwerken in het definitieve verslag.

wil je de hele tekst lezen, klik dan hier.

Enquete windmolenplan Beekbergsebroek

LINK NAAR DE ENQUETE:

https://www.survio.com/survey/d/H0A2F9X2N9Q9U9R1K

Bij de gemeente Apeldoorn, samen met de lokale en ergiecooperatie deA, zijn er plannen om (tenminste) drie windmolens te plaatsen net ten zuiden van de A1 én de wijk de Maten op de locatie genaamd “Beekbergsebroek”

Om de windmolens enig rendement op te laten leveren, moeten deze windmolens tenminste
185 meter hoog worden (as-hoogte 135 meter). Er is al sprake van een hoogte van 199 meter.

Omdat er vanaf het begin is gezegd dat deze windmolens er niet komen als er onvoldoende
draagvlak is, heeft de Wijkraad besloten tot deze on-line enquête. Het invullen ervan duurt zeker niet meer dan 5 minuten en kan mede bepalend zijn voor de komende 30 jaar.

Klik hier (informatie windmolenplan Beekbergsebroek). U vindt in dat document ook de link naar de enquete.

 

Flyer met oproep tot invullen van deze enquete.

Inloggen redacteuren

Contactgegevens:

Wijkraad Zuidoost
Bierbrouwershorst 132a

7328 ND Apeldoorn

Tel.: (055) 542 22 20 


Voor een afspraak kunt u mailen naar info@wijkraadzuidoost.nl