De Wijkraad Zuidoost

De Wijkraad is een vereniging voor en door inwoners (vrijwilligers) van Zuidoost; De Maten en Groot Zonnehoeve.De vereniging doet dit werk al sinds 1977 vanuit de gedachte de leefbaarheid en de leefomgeving van de wijk te bevorderen. De Wijkraad wordt door de gemeente Apeldoorn gezien als een officiële vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk Zuidoost om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van onze wijk.
De wijkraad behartigt – samen met de buurtraden – de belangen van de bewoners van de wijk. Op deze site vindt u onder het kopje Wijkraad nieuws en informatie over thema’s die in de wijk spelen. Informatie over zaken die betrekking hebben op uw buurt vindt u onder het kopje van uw buurt. Onder het kopje Energieke Maten staat informatie over initiatieven om woningen in onze wijk te verduurzamen. Wilt u een bijdrage leveren aan het werk van de wijkraad of uw buurtraad?  Neem dan contact met ons op.

Wijkraad
24 juni 2017

Inloopavond uitbreding A1

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo en het Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer-Azelo ondertekend. De A1 wordt verbreed met extra rijbanen waardoor het verkeer sneller zal doorstromen. De documenten liggen vanaf vrijdag 30 juni to...

Lees meer
Wijkraad
24 juni 2017

Verdwijnen van grijze bak blijft pijnpunt in Apeldoorn

De Apeldoornse politiek is er nog niet over uit of afschaffen van de grijze kliko wel gewenst is. Zie het volgende artikel uit de Stentor: verdwijnen-van-grijze-bak-blijft-pijnpunt-in-apeldoorn...

Lees meer
Wijkraad
23 juni 2017

Herontwikkeling Eglantier

We ontvingen de volgende brief van de Gemeente Apeldoorn: ...

Lees meer
Wijkraad
21 juni 2017

Zelf energie opwekken? Er is meer mogelijk dan je denkt.

Windmolens zijn op dit moment het onderwerp van gesprek binnen de Wijk De Maten, maar ook binnen de gemeente Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft...

Lees meer
Wijkraad
21 juni 2017

Hoe stel je waardedaling van een woning vast?

Nabij industrie en windmolenparken zien woningbezitters hun huis minder waard worden, maar hoe stel je vast dat het één tot het ander leidt? En wel...

Lees meer
Wijkraad
20 juni 2017

Uitnodiging bespreking rapport windenergie 28 juni

De wijkraad ontving de volgende brief: uitnodiging publieksbijeenkomst windenergie 28-6: Publieksbijeenkomst over ‘Feitenonderzoek windenergie...

Lees meer