Notulist gezocht.

De Wijkraad is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om als NOTULIST een constructieve bijdrage te leveren aan het werk dat de Wijkraad doet.

De taken die van je gevraagd worden zijn:

·         Notuleren van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DBV) en uitwerken van het verslag (1x per maand, voorlopig vastgelegd op dinsdag morgen van 10:30 tot 12:00);

·         Notuleren van de vergaderingen van het Algemene Bestuur (ABV) en uitwerken van het verslag (1 x per maand, 10 keer per jaar op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur);

·         Notuleren van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en uitwerken van het verslag (1 x per jaar);

·         Uitwerken van de verslagen overeenkomstig de huidige template;

·         Afstemmen van het voorlopige verslag met de Secretaris;

·         Verwerken van de inhoudelijke op- en aanmerkingen van de AB leden en deze verwerken in het definitieve verslag.

Op basis van onze ervaringen schatten wij in dat hier een vergoeding van ongeveer € 70,- per maand tegenover staat.

wil je de hele tekst lezen, klik dan hier.

De wijkraad op Facebook

Vanaf vandaag is de wijkraad ook te vinden op facebook.

 

Onze officiele facebookpagina is Wijkraad Zuidoost Apeldoorn. U kunt dit herkennen aan het wijkraadslogo, het huisje met de verschillende kleuren. 

Let op: er bestaat nog een pagina wijkraad zuidoost (zonder de toevoeging 'apeldoorn')

Dat is een oude pagina en die wordt niet meer gebruikt. 

Wij zullen de facebook pagina van de Wijkraad gebruiken om onze activiteiten extra onder de aandacht te brengen zodat we u op die manier nog beter informeren over de zaken die in onze wijk spelen. 

Dus like onze pagina op FB en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!  Tot ziens op FB!

Inloggen redacteuren

Contactgegevens:

Wijkraad Zuidoost
Bierbrouwershorst 132a

7328 ND Apeldoorn

Tel.: (055) 542 22 20 


Voor een afspraak kunt u mailen naar info@wijkraadzuidoost.nl